Staňte se naším fanouškem! Staňte se naším fanouškem! - facebook.com/doktorpukovec

Informace o použití pandemických vakcín u dětí

Evropská léková agentura informuje o použití pandemických vakcín Pandemrix, Focetria a Celvapan u dětí

 

V září schválila Evropská komise registraci pandemických vakcín Pandemrixu a Focetrie, následně v polovině října registraci Celvapanu. Všechny tři vakcíny byly schváleny k použití u dětí od 6 měsíců věku, a to ve dvoudávkovém očkovacím schématu. U dětí mladších 6 měsíců není vakcinace těmito očkovacími látkami doporučena.
 
Očkovací látku Focetria je možno podávat u dětí ve věku 6 měsíců až 17 let v  první dávce 0,5 ml očkovací látky, následované po třech týdnech druhou dávkou ve stejném množství. V současné době nejsou k dispozici klinická data s touto očkovací látkou pro žádnou věkovou skupinu, rozhodnutí vychází z rozsáhlých klinických dat pro tzv. mock-up vakcínu, obsahující jiný typ pandemického kmene, H5N1, a z klinického obrazu probíhající pandemické chřipky. Tato fakta by měla být při očkování dětské populace zohledněna.
 
Očkovací látku proti pandemické chřipce Pandemrix je v případě nutnosti možno použít v obdobném očkovacím schématu jako vakcínu Focetria, a to u dětí ve věku 10-17 let věku. U dětí ve věkových skupinách 3-9 let a 6 měsíců-3 roky je doporučeno v případě nutnosti podat 0,25 ml očkovací látky (tj. polovinu dávky pro dospělé) a následně po nejméně třech týdnech druhou dávku ve stejné výši.
Vzhledem k velice omezené klinické zkušenosti s tímto typem očkovací látky, obsahující vyšší množství antigenu, u zdravých dospělých a k nedostatku dat pro další věkové skupiny (nad 60 let věku, děti a dospívající) vycházelo rozhodnutí Výboru pro humánní léčivé přípravky z rozsáhlých klinických dat pro tzv. mock-up vakcínu, obsahující jiný typ pandemického kmene, H5N1, a z klinického obrazu probíhající pandemické chřipky.
Tato fakta by měla být při očkování dětské populace zohledněna.
 
Pro použití k očkování proti pandemické chřipce je v případě nutnosti schválen i Celvapan, a to v dávkování pro celé doporučené věkové rozmezí 6 měsíců-17 let shodném s dávkováním pro dospělé, tj. jednu dávku 0,5 ml, následovanou s odstupem nejméně tří týdnů druhou dávkou ve stejné výši.
V současné době nejsou klinické zkušenosti s přípravkem Celvapan (H1N1) u dospělých, starších osob a u dětí či dospívajících. Rozhodnutí Výboru pro humánní léčivé přípravky používat Celvapan (H1N1) v jednotlivých věkových skupinách vycházelo z rozsáhlých klinických dat pro tzv. mock-up vakcínu, obsahující jiný typ pandemického kmene, H5N1, a z klinického obrazu probíhající pandemické chřipky.
Tato fakta by měla být při očkování dětské populace zohledněna.
 
Sekce registrací
16.11.2009
 

 

Řekli o nás

V. Rumlová
25.2.2012
Pan doktor má velmi příjemný a lidský přístup .Chodím k němu už patnáct let tolik je právě mému synovi, na jeho diagnozu se můžu vždy spolehnout . Vážím si také snahy a ochoty vyjít mi vždy vstříct. Plně mu důvěřuji.
Další hodnocení najdete zde